Produkter

Vattenanalys

I Sverige har vi sedan länge haft förmånen till ett rent och friskt vatten. För att kunna fortsätta hålla denna höga vattenkvalitet är det viktigt att snabbt upptäcka om något är i obalans.
Xebios snabbtest COLICAT RAPID har visat sig i studier vara ett snabbt och tillförlitligt test för att utesluta koliforma bakterier och Escherichia coli.