Produkter

Urologi

Berner Medicals sortiment för urologi innefattar tappningskatetrar, gel, urindroppsamlare och urinuppsamlingspåsar som syftar till trygghet och ökad livskvalitet för användaren.