Produkter

Desinfektion

Syftet med desinfektion av föremål, ytor och händer/hud är att överföring av smitta, det vill säga olika typer av bakterier, jästsvampar och virus, ska förhindras. Inom sjukvården är kravet på god handhygien och desinfektion av händer och ytor en självklarhet, men användning av olika slags desinfektionsprodukter är även viktigt på andra områden.

I och med den rådande pandemin har desinfektion och handhygien fått allt mer uppmärksamhet, bland annat eftersom handdesinfektionsmedel kan minska smittspridning och hjälpa folk att skydda sig mot coronavirus.

Viktigt vid desinfektion är att produkten är godkänd och testad för det syfte man avser att använda den till. Relevanta tester för denna produktkategori är så kallade EN-tester som säkerställer effekten av produkten. Samtliga av våra desinfektionsprodukter är testade enligt aktuella europeiska normer (EN-tester).