Berner Medical

Berner Medical ingår som en division i Bröderna Berner AB, som är ett dotterbolag till privatägda Berner Aktiebolag i Helsingfors och har stor erfarenhet av leveranser till sjukhus och vårdinrättningar.

I Sverige levererar Berner Medical till både regioner och privata vårdgivare.

Företagets huvudkontor finns i Malmö och produkterna lagras och distribueras från ett lager söder om Stockholm.