Tillbaka

Probeskydd Operation

Tillbaka

Probeskydd Operation

Komplett produktpalett för att skydda patienter, medicinsk personal och utrustningen från kontamination under ultraljudsprocedurer

Probetection

  • Probetection ultraljudprobskydd – Infektionsförebyggande produkter.
  • Komplett produktpalett för att skydda patienter, medicinsk personal och utrustningen från kontamination under ultraljudsprocedurer
  • Finns för olika medicinska specialiteter som kardiologi, operation, röntgen, gynekologi och urologi både som sterila och osterila.
  • Produktlinjen utökas kontinuerligt med kompletterande produkter i nära samarbete med olika ultraljudsutrustningstillverkare.

Varför probskydd bör användas?;

  • Varje år exponeras personal ca två miljoner gånger för hepatit B, nära 1 miljon för hepatit C och 170,000 för HIV på världsbasis.
  • Forskning har visat att ultraljudsutrustning kan utgöra en källa för sjukhussjuka och har potential att sprida sjukhussjukan.

Artikelnummer1221-02 Probetection Ultraljudsprobeskydd gamma, steril, 24 st/förpackning
Artikelnummer1224-02 Probetection Ultraljudsprobeskydd 8x30cm, steril, 24 st/förpackning
Artikelnummer1237-04 Probetection Ultraljudsprobeskydd 10×61 cm, Steril, 12 st/förpackning
Artikelnummer1237-02 Probetection Ultraljudsprobeskydd 10×61 cm med Gel, steril, 24 st/förpackning
Artikelnummer1238-04 Probetection Ultraljudsprobeskydd 14x244cm, steril, 12 st/förpackning
Artikelnummer1238-02 Probetection Ultraljudsprobeskydd 14×244 cm med gel, steril, 24 st/förpackning
Artikelnummer1239-04 Probetection Ultraljudsprobeskydd 15×122 cm med gel, steril, 12 st/förpackning
Artikelnummer1239-02 Probetection Ultraljudsprobeskydd 15×122 cm med gel, steril, 24 st/förpackning
Artikelnummer1244-02 Probetection Ultraljudsprobeskydd 11×18 cm, steril, 24 st/förpackning
Artikelnummer1291-02 Probetection Ultraljudsprobeskydd 14×61 cm med gel, steril, 24 st/förpackning
Artikelnummer1291-04 Probetection Ultraljudsprobeskydd 10×61 cm, steril, 24 st/förpackning