Tillbaka

Ultraljudsprobeskydd Gynekologi

Tillbaka

Ultraljudsprobeskydd Gynekologi

Probetection ultraljudprobskydd – Infektionsförebyggande produkter.

Probetection

  • Probetection ultraljudprobskydd – Infektionsförebyggande produkter.
  • Komplett produktpalett för att skydda patienter, medicinsk personal och utrustningen från kontamination under ultraljudsprocedurer.
  • Finns för olika medicinska specialiteter som kardiologi, operation, röntgen, gynekologi och urologi både som sterila och osterila.
  • Produktlinjen utökas kontinuerligt med kompletterande produkter i nära samarbete med olika ultraljudsutrustnings tillverkare.

Varför probskydd bör användas;

  • Varje år exponeras personal ca två miljoner gånger för hepatit B, nära 1 miljon för hepatit C och 170,000 för HIV på världsbasis
    Forskning har visat att ultraljudsutrustning kan utgöra en källa för sjukhussjuka och har potential att sprida sjukhussjukan

Artikelnummer1204-02 Probetection Ultraljudsprobeskydd 3x30cm, steril, 24 st/förpackning