Tillbaka

HomeCath hydrofil tappningskateter utan vattenpåse

Tillbaka

HomeCath hydrofil tappningskateter utan vattenpåse

Ytskiktet på HomeCath katetern är en hydrofil beläggning av PVP (Polyvinyl-pyrrolidon) och NaCl (Natriumklorid) som binder vatten.

Ytskiktet på HomeCath katetern är en hydrofil beläggning av PVP (Polyvinyl-pyrrolidon) och NaCl (Natriumklorid) som binder vatten. PVP är en vattenabsorberande polymer som kan absorbera upp till 9 till 10 gånger sin egen vikt. Resultatet med PVP, NaCl och vatten är en mycket blöt och hal yta som har 90 – 95% lägre friktion än traditionella katetrar med gel. NaCl höjer osmolaliteten på katetern vilket minskar risken att uretra torkar ut.

Katetern har en icke-traumatisk, rundad spets med dräneringshål som ytterligare underlättar ett enkelt och säkert införande.

HomeCath hydrofila tappningskateter förebygger irritation och andra komplikationer i urinröret.

Ren intermittent kateterisering med HomeCath hydrofila tappningskateter innebär:

  • Yta av både PVP och NaCl för ökad befuktning.
  • Mycket låg friktion vid införing och avlägsnande.
  • En minskad risk för infektioner och njurskador.
  • Förhindrande av besvärande urinläckage.