Tillbaka

Hyacyst – För behandling av Interstitiell Cystit och återkommande urinvägsinfektioner

Tillbaka

Hyacyst – För behandling av Interstitiell Cystit och återkommande urinvägsinfektioner

Hyacyst är en steril vätska som består av natriumhyaluronat som finns naturligt i urinblåsans epitel.

Hyacyst är en steril vätska som består av natriumhyaluronat som finns naturligt i urinblåsans epitel.

Hyacyst medger effektiv behandling av Interstitiell Cystit/Painfull Bladder Syndrome (IC/PBS) och återkommande urinvägsinfektioner (UVI).

Hyacyst har utvecklats för att ersätta skadat GAG-lager på blåsväggens epitel hos patienter med Interstitiell Cystit.

Glucosaminoglycan (GAG)-lagret på blåsväggens yta fungerar som en skyddsbarriär mot angrepp av mikroorganismer, carcinogener, kristaller och andra ämnen som finns i urinen. GAG-lagret är identifierat som den primära försvarsmekanismen för att skydda mot dessa urinämnen.

Defekter i GAG-lagret kan förstöra den naturliga skyddsbarriären vilket gör att gifterna kommer in och irriterar urinblåsans väggar.

HYACYST är en medicinteknisk produkt som består av en lösning av natriumhyaluronat av icke animaliskt ursprung som ersätter den skadade hinnan i urinblåsan.

Innehåller: 120 mg/50 ml steril natriumhyaluronatlösning i spruta färdig att använda.

Urinvägsinfektion orsakas av bakterier som kommit in i urinröret och tagit sig vidare upp i urinblåsan.

HYACYST behandlar återkommande urinvägsinfektioner på vuxna och barn med mycket goda resultat.

HYACYST ger förbättringar även för patienter med

  • Återkommande bakterieinfektioner i urinblåsan.
  • Strålningscystit (kronisk inflammation i urinblåsan som kan uppkomma efter strålning mot cancer i underlivet).
  • Hemmoragisk cystit.
  • Kemoterapeutisk relaterad cystit.
  • Profylaxstrålningsbesvär.

ArtikelnummerHYC-1250 S Hyacyst, 120 mg/50 ml, Steril natriumhyaluronatlösning