Tillbaka

Debrichem

Tillbaka

Debrichem

DEBRICHEM® är en kemisk debridering och medicinteknisk produkt som fungerar som ett alternativ till kirurgisk debridering.

DEBRICHEM® är en kemisk debridering och medicinteknisk produkt som fungerar som ett alternativ till kirurgisk debridering.
– En engångsapplicering på 60 sekunder med DEBRICHEM® på svårläkta och infekterade sår, resulterar i över 90 % nybildad vävnad.
– DEBRICHEM® torkar ut (dehydrerar) biofilmen och patogenerna i sårbädden.
– DEBRICHEM® bör endast användas av hälso- och sjukvårdspersonal.
– DEBRICHEM® är en röd gel och levereras i en glasflaska med ett svart skruvlock.