Tillbaka

UNIKO – TPEP

Tillbaka

UNIKO – TPEP

UNIKO-TPEP är ett unikt, skonsamt, non-invasivt terapisystem för slemmobilisering, träning och nebulisering.

UNIKO-TPEP är ett unikt, skonsamt, non-invasivt terapisystem för slemmobilisering, träning och nebulisering. Den är utvecklad för vuxna och barn som har möjlighet att andas spontant och som tillhör någon av de följande patientkategorierna:

  • KOL med mycket slem
  • Cystisk Fibros (CF)
  • Bronkieektasier
  • Pre- och postoperativt

Den är enkel, komfortabel och säker för patienten att använda helt självständigt. Efter en genomgång av vårdpersonalen kan patienten själv utföra behandlingen utan behov av assistans, i hemmet eller på sjukhuset.

Inandningen: Patienten inandas vid atmosfäriskt tryck utan någon trycksupport.

Utandningen: En sensor som monitorerar andningen känner av utandningen och startar en motståndspump som genererar ett flödesmotstånd motsvarande 1 cmH2O mot patientens andningsflöde, TPEP (Temporary PEP).

Genom att avbryta motståndet under utandningen provoceras en tryckgradient som hjälper till att reducera det interna trycket i luftvägarna. Reduceringen av det interna trycket förbättrar elasticiteten i lungväggarna och reducerar därmed överuttänjning.

Det oscillerande luftflödet som genereras av en kolvpump producerar en vibration som överförs till hela lungan som får slem att lösgöras från lungväggarna.

Den speciella formen på munstycket och dimensionen på anslutningen hjälper patienten att göra en aktiv, icke forcerad utandning. Som ett resultat sker en utandning med öppen glottis vilket i kombination med en förlängning av utandningsfasen producerar en acceleration i utandningsflödet.

Den aktiva utandningen mot interkostal- och bukmusklerna hjälper till med rekryteringen.

Summan av dessa tekniker möjliggör återhämtning på kort tid, hos de patienter som behöver lungrehabilitering.

BESKRIVNING

Fördelar:

  • Effektiv Slemmobilisering
  • Minskad air-trapping
  • Förbättrad läkemedelsdistribution
  • Träning av luftvägarna

ArtikelnummerMPR708