Tillbaka

SIMEX Cuff S

Tillbaka

SIMEX Cuff S

En automatisk subglottisk aspiration med effekten att förebygga bland annat ventilationsrelaterad lunginflammation (VAP).

Är automatisk subglottisk aspiration med effekten att förebygga bland annat ventilationsrelaterad lunginflammation (VAP).

Kan ställa in sugtryck, sugtid och paustid.

Fördelar

  • Automatiserat slutet system för subglottisk aspiration
  • Reducerar förbrukningsmaterial såsom sprutor, handskar, förkläden
  • Studier visar att regelbunden subglottisaspiration är en kostnadseffektiv åtgärd att minska uppkomsten av VAP. Lacherade et al. (2010)
  • Frigör sköterskeresurser

Apparaten är liten med låg vikt, 2,2 kg. Mycket lågt ljud 35 dB. 1000ml uppsamlingsbehållare, Internt DFS filter för att förhindra backflöde.

Simex Cuff S har hållare för IV-skena eller -ställning samt sänghållare och vagnhållare.

Funktioner

Tar effektivt bort sekret från det subglottiska området.

Används i kombination med specialdesignade subglottiskt endotrakeala och trachealkanyler/tuber med speciella sugportar som har visat sig vara effektiva i hanteringen av sekret i subglottis.

Vakuumtryck och PÅ/AV – inställningar anpassningsbara efter patientens behov.

Vakuumtrycksintervallet kan ställas in från -20 till -300 mbar (10 mbar steg).

Anpassningsbara ON/OFF-tider och intermittenta aspirationstiden (ON) kan ställas in från 1 till 60 sekunder och intermittenta aspirationstiden (OFF) kan ställas in från 1-60 minuter.

AARC rekommenderade tryckriktlinjer för intermittent aspiration för vuxna är mellan -106 till -200 Mbar (-80 till -150 mmHg), samma tryckriktlinjer rekommenderas av endotrakeal och
trachealkanyler/tuber tillverkare och samma tryck för vuxenbefolkningen rekommenderas för användning med cuff S och cuff M.

Säkerhetslarm/funktioner för full uppsamlingsbehållare för sekret och för låg laddning eller helt urladdat batteri.

Säker och enkel att använda

Praktiskt taget tyst, endast 35dBA i drift

Enkel och okomplicerad menykontroll (färgkodad display)

Engångs sekretbehållare med integrerat bakteriefilter och förtjockningsmedel

Artikelnummer100679 Sugenhet SIMEX Cuff S