Flowflex™ SARS-CoV-2 antigen snabbtest

Flowflex är ett lättanvänt corona hemtest som går att använda både innan symptom såväl efter symtom har visat sig.

Flowflex är en av de få tester som har en färdig extraktionslösningsrör, vilket betyder att användaren inte behöver hantera lösningarna och därmed förbättras testets tillförlitlighet. Flowflex-antigen snabbtest kan även identifiera virusvarianten omikron.

• Tillförlitligt hemtest för självtestning av både symtomatiska och asymtomatiska individer.

• Ger ett testresultat på 15 minuter.

• Tack vare den långa avläsningstiden kan resultatet avläsas i ytterligare 15 minuter efter att resultatet är klart.

• Provet tas smärtfritt från främre delen av näsan.

• Designad för enkel användning av hemanvändare.

• Paketet innehåller tydliga bruksanvisningar på svenska och finska.

• Ger rätt resultat med en sannolikhet på mer än 97 % *.

• NOTERA! Testförvaring +2 till +30 °C. Får ej frysas!

* Testkänslighet 97,1 % & specificitet 99,5 % av näsprovet (hos symtomatiska patienter).

Flowflex är ett av de ledande varumärkena i världen och ett av de mest använda SARS CoV-2-antigentesterna i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.

Beställ här!