Produkter

Kemikaliefri desinfektion - LED Tailor

VRI, Vård Relaterade Infektioner, är ett globalt problem som drabbar 1 av 10 patienter som behandlas på sjukhus. Bara i Sverige ger det upphov till årliga kostnader på 6,5 miljarder kronor till följd av extra vårddagar. Problematiken kring VRI försvåras dessutom av den ökade andelen infektioner orsakade av antibiotikaresistenta mikrober. Detta har stora konsekvenser ur ett patientperspektiv och orsakar även mycket lidande. Därför är det oerhört viktigt att man skapar en sjukvårdsmiljö med bättre ythygien och luftkvalitet.

LED Tailor är ett finskt företag som specialiserat sig på utveckling och tillverkning av kemikaliefria desinfektionslösningar baserade på blått LED-ljus. Det är en teknik som genom många studier visat sig mycket effektiv. Den används för effektiv desinfektion av utrymmen och föremål och de fungerar också på antibiotikaresistenta bakterier (inkl MRSA, EHEC, ESBL).