-> click here for an English version <-

Berner Medical ingår som en division i Bröderna Berner AB och har funnits på den svenska marknaden sedan slutet av 50-talet.

Bröderna Berner AB är ett dotterbolag till privatägda Berner Aktiebolag i Helsingfors och har stor erfarenhet av leveranser till sjukhus och vårdinrättningar.

I Sverige levererar Berner Medical till både landsting och privata vårdgivare. Den 1 juli 2005 övertog företaget försäljning och marknadsföring av Ansells handskar för sjukvården.

Företagets huvudkontor finns i Malmö och produkterna lagras och distribueras från eget lager i Linköping.

Säljorganisationen består av säljare placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bröderna Berner AB, Berner Medical, är certifierade enligt ISO 9001.